On jase : Carey Price fragile ou les gardiens mal protégés? (Canadiens)

Vidéo : Price fragile ou les gardiens mal protégés?