LNH : Kaapo Kakko, espoir #1 chez les patineurs européens (hockey)

Vidéo : Repêchage LNH 2019 : Kaapo Kakko