MLB : Stephen Strasburg touchera le gros lot, mais où? (Baseball)

Vidéo : Strasburg touchera gros, mais où?