Boxe : Simon Kean l'emporte par K.-O. au 7e round

Vidéo : Simon Kean l'emporte par K.-O. au 7e round