Kei Kamara explique sa version des faits

Kei Kamara Kei Kamara - PC